گل سرخ عاشقی

لحظه ديدار
نویسنده : ... - ساعت ۸:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٢
 

 

لحظه ديدار نزديک است

باز من ديوانه ام مستم

باز ميلرزد دلم، دستم...

باز گوئی در جهان ديگری هستم

های! نخراشی به غفلت گونه ام را، تيغ!

های !نپريشی صفای زلفکم را ،دست!

و آبرويم را نريزی ،دل!

ْای نخورده مستْ

لحظه ديدار نزديک است...