گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٢
 

 

گفتي  كه  به  احترام  دل   باران  باش

  باران  شدم   و به  روي گل  باريدم

  گفتي  كه  ببوس  روي  نيلوفر  را

  از عشق   تو گونه هاي   او  بوسيدم

گفتي   كه ستاره  شو  دلي  روشن  كن

من  همچو  گل  ستاره ها تابيدم

گفتي  كه براي  باغ  دل  پيچك  با ش

بر  ياسمن   نگاه تو پيچيدم

 گفتي   كه براي   لحظه اي  دريا شو

دريا  شدم و  ترا  به  ساحل  ديدم

  گفتي   كه  بيا  و   لحظه اي   مجنون  باش

مجنون  شدم و  ز  دوريت ناليدم

گفتي  كه شكوفه   كن به  فصل  پاييز

گل  دادم و  با  ترنمت روييدم

 گفتي   كه  بيا   و از  جفايت   بگذر

از لهجه   بي  وفاييت   رنجيدم

 گفتم   كه  بهانه ات  برايم كافيست

  معناي  لطيف  عشق  را  فهميدم