گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٢
 

 

 

تو مقدسی، مث عبادتم

تو رو دوست دارم، مث سعادتم

به تو محتاجم و احتياج من

عادته، نميشه ترک عادتم

 

تو برای من عزيزتدين کسی

گل بی عيبی که دور از دسترسی

زندگی برای من خواستنيه

با تو هم صحبت عيسی نفسی

 

با تو همصدا شدن نيت من

عشق تو تمام حيثيت من

سايه بلند تو روی سرم

حافظ ثبات و امنيت من

 

مثل نوری ،نوری خالی از غبار

مثل خواستن ، خواستن ديوونه وار

مثل يک عتيقه پاک و بی نظير

اما در دست من بی اعتبار...

 

با تو همصدا شدن نيت من

عشق تو تمام حيثيت من

سايه بلند تو روی سرم

حافظ ثبات و امنيت من