گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ دی ،۱۳۸٢
 

 

آخر يه روز دق ميکنم،فقط به خاطر تو    

دنيا رو عاشق ميکنم،فقط به خاطر تو ...

 

شب به بياون ميزنم،فقط به خاطر تو      

                                       رو دست مجنون ميزنم،فقط به خاطر تو 

تو نميخوای بيای پيشم،فقط به خاطر من    

                                        من ولی سرزنش ميشم،فقط به خاطر تو 

عشقتو پنهون ميکنی،فقط به خاطر من  

                                      من دلمو خون ميکنم،فقط به خاطر تو 

از دور تماشا ميکنی،فقط به خاطر من   

                                        من دل و رسوا ميکنم،فقط به خاطر تو 

از خوبيات کم ميکنی،فقط به خاطر من   

                                       رشته رو محکم ميکنم، فقط به خاطر تو 

تو خودتو گم ميکنی،فقط به خاطر من!       

                                      من خودمو گم ميکنم،فقط به خاطر تو 

تو خنده هات غم ميزنی،فقط به خاطر من   

                                    دنيا رو بر هم ميزنم،فقط به خاطر تو 

يه روز ميشم بی آبرو،فقط به خاطر تو      

                                          قربونی يه جست و جو،فقط به خاطر تو 

تو ام يه روز ميری سفر،فقط به خاطر من  

                                           خيره ميشن چشام به در،فقط به خاطر تو

می گی که از سنگ دلت، فقط به خاطر من

                                      يه عمره که تنگه دلم،فقط به خاطر تو 

ميری سراغ زندگيت،فقط به خاطر من 

                                         من ميسوزم تو تشنگيت،فقط به خاطر تو 

ميگيری از من فاصله،فقط به خاطر من!

                                         دست ميکشم از هر گله، فقط به خاطر تو 

تو منو تنها ميذاری،فقط به خاطر من   

                                     من خودمو جا ميذارم، فقط به خاطر تو 

آخر ازم جدا شدی،فقط به خاطر من     

 من مشغول دعا شدم،فقط به خاطر تو ...