گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٢
 

 

عجب لبی! شکرستان که گفته اند اين است
چه بوسه! قند فراوان که گفته اند اين است
به بوسه حکم وصال مرا موشّح کن
که آن نگين سليمان که گفته اند اينست
تو رمز حسنی و می گنجی ام به حس اما
نگنجی ام به بيان٫«آن» که گفته اند اين است
مرا به کشمکش خيره با غم تو چه کار؟
که تخته پاره و طوفان که گفته اند اين است
کجاست بالش امنی که با تو سر بنهيم
که حسرت سر و سامان که گفته اند اين است
نسيمت آمد و رويای دفترم آشفت
نه شعر٫ خواب پريشان که گفته اند اين است
غم غروب و غم غربت وطن بی تو
نماز شام غريبان که گفته اند اين است