گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٢
 

 

اينکه گاه می خواهم از تو دست بردارم
حرف سرد مهری نيست ٫ مشکلی دگر دارم
با تو عشق می ورزم ای پريچه و خود نيز
از حضور يک دره در ميان خبر دارم
عشق من! اگر تقويم ۲۰ سال پس می رفت
می شد اين مزاحم را از ميانه بردارم
مشکلم بهار تست ٫در خزان من آری
آنچه پيش رو داری من به پشت سر دارم
ورنه خوب می دانی بی توقف و جاری
دم به دم به سوی تو مهر بيشتر دارم
ورنه دوست می دارم سوی تو پريدن را
با تو پر کشيدن را تا که بال و پر دارم
روی هر چه می خواهم سايه تو افتادست
يعنی آنکه يک سودا با هزار سر دارم
سير انفس و آفاق نيست جز تماشايت
جاودانه باد اين سير تا سر سفر دارم
چون تو می کنی ياری٫ فتح با من است آری
ز اهتزاز گيسويت بيرق ظفر دارم
ای ترانه شيرين در ترنم شعرم
تا نوازمت در خور نی نه٫ نيشکر دارم