گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٢
 

 

لبش می بوسم و در می کشم می  

                                    به آب زندگانی برده ام پی

   نه رازش می توانم گفت با کس        

                                       نه کس را می توانم ديد با وی

نجويد جان از آن قالب جدائی     

                                            که باشد خون جامش در رگ و پی