گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٢
 

 

شيرين من، تلخی نکن با عاشق

حروم ميشن، گم ميشن اين دقايق!

دنيای ما، مال من و توئی نيست

رو کوه ديگه، فرهاد کوه کنی نيست...

***

يه روزی مياد که نمی دونيم کی هستيم

يار کی بوديم و عشق کی بوديم و کی هستيم

شيرين شيرينم، واسه تو شدم يه فرهاد

شيرين شيرينم، نده زندگيمو بر باد، نده زندگيمو بر باد...

***

من نميگم فرهاد کوه کنم من

تيشه به کوها که نميزنم من

فرهاد عاشقم، قلم تيشمه

از تو نوشتن همه انديشمه...

***

يه روزی مياد که نمی دونيم کی هستيم

يار کی بوديم و عشق کی بوديم و کی هستيم

شيرين شيرينم، واسه تو شدم يه فرهاد

شيرين شيرينم، نده زندگيمو بر باد، نده زندگيمو بر باد...