گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ دی ،۱۳۸٢
 

 

يا لطيف

سلام به صداقت،

  سلام به سخاوت

   و سلام به نور....

...خيلی سخته که تنها خريدار دل آدم هم، از جنس دل نالان بشه ؛با زبان بی زبانی دل به شکوه وا کنه...

خيلی سخته که آدم حرف دل حقيرشو نتونه به تنها دلدارش بگه ...

خيلی سخته  وقتی حرف دل تو ديگه شنيداری نداشته باشه ، خيلی سخته می دونم...حتی دست و پا و زبونت هم يارای شهادت دادن بر حق بودن حرف دلت رو نداشته باشن ...

وقتی عاشق شوی راز دلتو گفته نتونی!

چقده سخته خدايا، چقده سخته خدايا...

روز نو روز بچينی گل سرخ، بر سر راه نگار فرش کنی؛

دلبرت بياد بپرسه کار کيست؟!!!

تو براش گفته نتونی، چقده سخته خدايا، چقده سخته خدايا...

 

 دست به سوی حق دراز می کنم  ، اون که با هرچی بدی که من دارم باز بهم ميگه بيا بنده من، من خريدار تموم حرفاتم...