گل سرخ عاشقی

ای قوم به حج رفته،کجاييد کجاييد؟
نویسنده : ... - ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٢
 
ای قوم به حج رفته کجاييد،کجاييد!
معشوق همينجاست بياييد،بياييد

معشوق تو همسايهء ديوار به ديوار
در باديه سرگشته،کنون در چه هواييد

گر صورت بی صورت معشوق ببينيد
هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شماييد

ده بار از آن راه بدان خانه برفتيد
يک بار از اين خانه بر اين بام براييد

آن خانه لطيف است،نشانهاش بگفتيد
از خواجّّهء آن خانه نشانی بنماييد

يک دستهء گل کو اگر آن باغ بديديد
يک گوهر جان کو اگر از بحر خداييد

با اين همه اين رنج شما، گنج شما باد
افسوس که بر گنج شما،پرده شماييد!