گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٢
 

 

من به غير از تو نخواهم چه بداني چه نداني!

از درت روي نتابم چه بخواني چه براني

دل من ميل تو دارد چه بجويي چه نجويي

ديده ام جاي تو باشد چه بماني چه نماني

من كه بيمار تو هستم چه بپرسي چه نپرسي

جان به راه تو سپارم چه بداني چه نداني

ايستادم به ارادت چه بود گر بنشيني

بوسه يي بر لب عاشق چه شود گر بنشاني

مي تواني به همه عمر دلم را بفريبي

ور بكوشي ز دل من بگريزي نتواني

دل من سوي تو آيد بزني يا بپذيري

بوسه ات جان بفزايد بدهي يا بستاني

جاني از بهر تو دارم چه بخواهي چه نخواهي

شعرم آهنگ تو دارد چه بخواني چه نخوانی!