گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٢
 

 

      

تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو

پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو

ای گل خوش نسيم من، بلبل خويش را مسوز

کز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو!

من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان

قال و مقال عالمی می کشم از برای تو...

دولت عشق بين که چون از سر فخر و افتخار

گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو