گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢
 
 
 
همهء ما وارثيم
وارث عذاب عشق
سهم اونكس بيشتره
كه ميشه خراب عشق

سوختن و فرياد زدن
اينه رمز و راز عشق
وقت از خود مردنه
لحظهء آغاز عشق

واسه اين صدای نی
موندنی ترين شده
كه به لطف زخم عشق
حنجرش خونين شده

سهم من گلوی زخمی منه
يه صدا واسه هميشه موندنه
كوله بار سهم من رو شونمه
كوله باري كه پر از شكستنه

گرمی می عشقو تكرار می كنه
نالهء می عشقو فرياد می زنه
گرمی مستی و ضجه های نی
جوهر تمام شعرای منه

قيمتی ترين عذابه درد عشق
غم ناب و شعر نابه درد عشق
نطفهء تمام عاشقانه ها
جوشش روح شرابه درد عشق

ذات هر قطرهء قيمتی اشك
سهم اين دل خرابه درد عشق
زندگی كتاب شعر لحظه هاست
بهترين فصل كتابه درد عشق


شعر از: اردلان سرفراز