گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٢
 

 

ميان اين برهوت

اين منم،

من مبهوت!

***

بيا، بيا برويم

به آستانه گلهای سرخ در صحرا

و مهربانی را

ز قطره قطره باران،

ز نو بياموزيم

***

بيا، بيا برويم

به سبزه زار که گسترده سينه در صحرا

بيا که سبزه آن دشت را لگد نکنيم

و خواب راحت پروانه را

نياشوبيم

گياه تشنه لب دشت را به شادابی

ز آب چشمه،

شراب شفا بنوشانيم

***

بيا، بيا برويم

و مهربانی خود را

به خاک عرضه کنيم،

که دشت، تشنه عشق است و

شهر، بيگانه!