گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٢
 

 

زندگی را از نخست برای من بد ترجمه کردند!

زندگی را يکی مرگ تدريجی نام نهاد.

يکی بدبختی مطلق معنا کرد.

يکی درد درمان ناپذيرش خواند.

و سرانجام يکی رسيد و گفت:

زندگی به تنهائی ناقص است؛

تا «عشق » نباشد، زندگی تفسير نمی شود...!