گل سرخ عاشقی

لحظه ديدار...
نویسنده : ... - ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٢
 

 

لحظه ديدار نزديک است

        باز من ديوانه ام، مستم

                باز ميلرزد دلم، دستم

                      باز گويی ، در جهان ديگری هستم...

های! نخراشی به غفلت گونه ام را تيغ!

وای! نپريشی صفای زلفکم را باد!

و آبرويم را نريزی دل!

لحظه ديدار نزديک است...