گل سرخ عاشقی

بانوی من
نویسنده : ... - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٢
 
 

بانوی موسيقی و گل شاپری رنگين کمون

به قامت خيال من مل مل مهتاپ بپوشون

بذار نسيم دربدر گل برگو از ياد ببره

بر داره بوی تن تو هر جا که می خواد ببره

دست رو تن غروب بکش که از تو گلبارون بشه

بذار که از حضور تو لحظه ترانه خون بشه

همسايه ی خدا ميشم مجاور شکفتنت

خورشيدو  باور می کنم نزديک رفتار تنت

قطره ام از تو من ولی در گير دريا شدنم

دچار سحر عشق تو در حال زيبا شدنم

 بانوی موسيقی و گل اسطوره ی عاشق شدن

تا من دوباره من بشم دوباره لبخندی بزن

لبخنده ی تو جانمو مغلوب رويا می کنه

انگار جهان وا ميسته و ما رو تماشا ميکنه

 بانوی موسيقی و گل تنديس شاعرانگی

نوازشم کن و ببر منو به جاودانگی