گل سرخ عاشقی

چشم به راه
نویسنده : ... - ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢
 

گفتم :چشمم     گفت:به راهش مي دار

گفتم:جگرم         گفت:پر آهش مي دار

گفتم:كه دلم       گفت:بداري در دل؟

گفتم:غم تو        گفت:نگاهش مي دار ...