گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٥
 

ظهر تابستان بود ؛
باغ تنهايي من غرقه ی خواب
که صدايي آمد
باغ تنهاييم از خواب پريد.

چه کسي بود که از آن سر ديوار بلند
به شکوفايي اين باغ نظر مي افکند ؟

چه کسي بود به من گفت :سلام ؟
چه کسی کفتر تنهايي من را پر داد ؟
چه کسي خلوت تنهايي من را پر کرد ؟

چه کسی بود که از آن سوی ديوار بلند
با سلامش سخن از عشق و محبت سر داد ؟

رهگذر بود که مي گفت سلام
رهگذر بود سر آن ديوار
رهگذر بود که از خنده ی او
باغ تنهايی من شد بيدار

باغ تنهايی من ؛ بعد از اين
به اميد گذر رهگذری ميخوابد
که بيايد سر ظهر
سر ديوار بلند
به شکوفايی اين باغ نظر اندازد ...


 
 
 
نویسنده : ... - ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٥
 

هر کسی غـــــــــرق در عالم

خویـــــــــش است

ومـــــن در رویــــــــای

تــــــو

...
 


 
 
 
نویسنده : ... - ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٥
 

ما زنده از آنيم که آرام نگيريم

موجيم که آسودگی ما عدم ماست